این واحد در زمینه تامین قطعه، قالب، و ماشین آلات از منابع خارج از ایران و به طور خاص از اروپا فعالیت دارد. حیطه کاری این واحد در صنایع خودرو سازی، نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می باشد


این واحد در زمنیه سفارش ساخت قطعه و قالب از خارج از ایران در صنایع مربوط به نفت و گاز و خودرو سازی و صنایع وابسته به آن فعالیت دارد

واحد بازرگانی
واردات
صادرات
صفحه اصلیsfhh_asly.htmlsfhh_asly.htmlshapeimage_7_link_0
درباره ماdrbarh_ma.htmldrbarh_ma.htmlshapeimage_8_link_0
واحد مهندسی wahd_mhndsy.htmlwahd_mhndsy.htmlshapeimage_9_link_0
واحد صنایع wahd_snay.htmlwahd_snay.htmlshapeimage_10_link_0
واحد بازرگانیshapeimage_11_link_0
تماس با ماContact_Us.htmltmas_ba_ma.htmlshapeimage_12_link_0