فعالیت این واحد در زمینه طراحی قطعه، محاسبات، تحلیل و طراحی قالب در صورت لزوم می باشد. حوضه فعالیت این قسمت در صنایع خودرو سازی، تجهیزات مربوط به صنایع نفت و گاز و صنایع هوا و فضا می باشد
با توجه به تحریم های موجود و سخت بودن خرید قطعات و تجهیزات، بحث مهندسی معکوس بسیار مورد توجه می باشد .مهندسی معکوس به مفهوم ساخت از روی مدل اولیه و بهینه کردن آن از جمله وظایف این واحد می باشدواحد مهندسی
طراحی
مهندسی معکوس
صفحه اصلیsfhh_asly.htmlsfhh_asly.htmlshapeimage_7_link_0
درباره ماdrbarh_ma.htmldrbarh_ma.htmlshapeimage_8_link_0
واحد مهندسی shapeimage_9_link_0
واحد صنایع wahd_snay.htmlwahd_snay.htmlshapeimage_10_link_0
واحد بازرگانیwahd_bazrgany.htmlwahd_bazrgany.htmlshapeimage_11_link_0
تماس با ماContact_Us.htmltmas_ba_ma.htmlshapeimage_12_link_0