این واحد با توجه به دانش فنی و برخورداری از خدمات اجرایی همچون کارگاه ماشین افزار و قالب سازی و با استفاده از ماشین آلات دستی و CNC از۳ تا  ۵ محور، امکانات ساخت قطعه و قالب را در صنایع خودرو سازی، صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آن فراهم کرده است


کارشناسی ساخت ،استفاده از مشاورین داخلی و خارجی، کنترل، استفاده از ماشین آلات به روز، بازرسی، کنترل ابعادی و تهییه گزارش اجرایی از خصیصه های این واحد است زیرا که هدف خروجی خوب استاین واحد در زمینه تولید قطعات پلاستیکی و ریخته گری فعالیت دارد. استفاده از دستگاه تزریق پلاستیک و خطوط ریخته گری دستی و ماشینی، امکان تولید این قطعات را فراهم کرده است


حیطه کاری این واحد در صنایع خودرو سازی، نفت و گاز و صنایع وابسته به آن می باشد

واحد صنایع
ساخت
تولید
صفحه اصلیsfhh_asly.htmlsfhh_asly.htmlshapeimage_7_link_0
درباره ماdrbarh_ma.htmldrbarh_ma.htmlshapeimage_8_link_0
واحد مهندسی wahd_mhndsy.htmlwahd_mhndsy.htmlshapeimage_9_link_0
واحد صنایع shapeimage_10_link_0
واحد بازرگانیwahd_bazrgany.htmlwahd_bazrgany.htmlshapeimage_11_link_0
تماس با ماContact_Us.htmltmas_ba_ma.htmlshapeimage_12_link_0